Kall i kyrka

Fråga: En kenyansk kallare har fått förfrågan om att tala om islam och dess dygd i kyrkan. Får han göra det?

Svar: Ja. Han får gå in i kyrkan och kalla till islam och klargöra dess dygder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade närvara vid avgudadyrkarnas samlingar och kalla dem till Allâh (´azza wa djall).