Kall går före kamp

Fråga: Anses det vara kamp för Allâhs sak att kalla och resa till otrogna och muslimska länder för att sprida Sunnah?

Svar: Ja, det är en typ av kamp. Ett kall till Allâhs religion går före kamp. Först kallar man, sedan kämpar man. Det råder inga tvivel om att detta är den bättre typen av kamp.