Kall eller utvandring till Saudiarabien?

Fråga: Det finns en student som fruktar för sig själv på grund av prövningarna som finns i hans land och till följd därav utvandrar han till Saudiarabien så att han kan trygga sin religion. Trots det är människorna i hans land i ett ytterst stort behov av honom.

Svar: Om ett lands muslimer är i behov av studenten, är det bättre att han stannar hos dem. Han skall vara med dem, kalla dem till islam och lära dem deras religion. Det finns en större fördel av att stanna hos dem, nämligen att han kallar till islam och instruerar muslimerna. Det är bättre än att han utvandrar till Saudiarabien.