Kaffekoppen har inga besked

Fråga: Den senaste tiden har det dykt upp en app som siar via koppar…

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att sia via koppar. Det är ett sätt att hävda kunskap om det dolda. Det är inte tillåtet att praktisera det. Det måste fördömas. Koppen kan inte ge några positiva eller negativa besked eller något annat om det dolda. Att sia via koppar och handflator är bara grundlösa myter.