Kaffe renar inte

Fråga: Om jag råkar få orenhet på mina kläder och har bara kaffe att tvätta bort den med, skall jag göra det?

Svar: Kaffe renar inte. Om du råkar ut för orenhet på dina kläder och saknar vatten för att tvätta dem, så får du be som du är i de orena kläderna. Det är okej. Du kan inte göra något annat. Lämna inte bönen.