Ka´bahs unikum

Ka´bah är ädel på många sätt och vis:

1 – Själva platsen som den är på är ädel. Allâh har adlat den framför alla andra platser på samma sätt som Han har adlat individer och folkslag framför andra individer och folkslag.

2 – Allâh lät Sin förtrogne vän Ibrâhîm, den bästa skapelsen, bo där. Efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) finns det ingen människa som är bättre än Ibrâhîm som byggde Ka´bah och kallade människorna dithän.

3 – Allâh har påbjudit människorna att vallfärda till Ka´bah så att till och med profeterna som Mûsâ och Yûnus (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) vallfärdade dit.

4 – Det finns många budskap där däribland Ibrâhîms plats, säkerheten som människorna, fåglarna och djuren upplever, tyrannerna som har velat vålla staden ont har förgjorts och andra bevis och tecken på dess helgd och storhet:

وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

”Den som stiger in där är i trygghet.”1

En gärningsman får inte dödas däri, säger Ahmad och Abû Hanîfah. Även de otrogna respekterade Ka´bah. Om en person råkade på sin faders mördare dödade han inte honom. Därpå helgade islam Ka´bah ytterligare.

Vad gäller den som tror att den som är där är säkrad mot Allâhs straff ehuru han lämnar plikterna och tillber andra än Allâh, så är det tvärtemot vad alla muslimer är enade om.

13:97