Ka´bah från Qurayshs dagar fram till idag

al-Bukhârî sade:

126 – ´Ubaydullâh bin Mûsâ berättade för oss, från Isrâ’îl, från Abû Ishâq, från al-Aswad som sade: Ibn-uz-Zubayr sade till mig: ”´Â’ishah brukade ofta berätta hemligheter för dig. Vad har hon berättat för dig om Ka´bah?” Jag sade: ”Hon sade till mig: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Â’ishah! Om inte ditt folk hade varit nya konvertiter skulle jag rivit Ka´bah och byggt två dörrar i den; en ingång och en utgång.”

Det gjorde Ibn-uz-Zubayr.”

Denna formulering är förkortad. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för ´Â’ishah att hade byggt om Ka´bah utmed Ibrâhîms grunder om inte hennes folk hade varit nya konvertiter. Ty Ka´bah är inte utmed Ibrâhîms grunder. Det beror på att när Quraysh skulle renovera Ka´bah tog deras pengar slut varpå de inte kunde fullborda renoveringen. Därför blev de tvungna att utesluta någon av dess väggar. I och med att dess södra sida bestod av den svarta stenen och den jemenitiska hörnan uteslöt de självklart den norra sidan. Dock rörde kaliferna inte något av den efter Makkahs erövring och islams spridning. Det beror förmodligen på att de var sysselsatta med kamp och viktigare frågor och Allâh vet bättre.

Efter att Ibn-uz-Zubayr hade tagit makten i Makkah och fått höra denna hadîth, rev han Ka´bah som fanns på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, återbyggde den utmed Ibrâhîms grunder och bad människorna bevittna det. Han byggde den utmed Ibrâhîms grunder och lade dit, precis som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville, två dörrar – en ingång och en utgång – och inkluderade till den merparten av Hidjr.

När Ibn-uz-Zubayr förlorade makten i Makkah till al-Hadjdjâdj, befallde ´Abdul-Malik honom att bygga om Ka´bah som den hade varit. Han gjorde så och rev Ibn-uz-Zubayrs byggnad. När ´Abdul-Malik fick reda på hadîthen sade han:

”Om jag ändå visste det.”

Det vill säga innan den revs. Det hör till Allâhs vishet att den blev som den var.

Det sägs att ar-Rashîd ville återbygga Ka´bah utmed Ibn-uz-Zubayrs byggnad men att Imâm Mâlik förbjöd honom det och sade:

”Gör inte Allâhs hus till kungarnas leksak.”

Det vill säga att varje gång en ny kung kommer till makten så bygger han om Ka´bah på ett sätt. Därav lät de Ka´bah vara. Det är en nåd från Allâh. Jag kan föreställa mig att om Ka´bah hade varit som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) velat och haft två dörrar och tak, så hade dagens människor dött inne i den. Dagens människor är orättvisa och bryr sig inte om andra. Om Ka´bah hade haft två dörrar skulle människorna orsakat varandras död. Om de håller på att göra det nu, vad tror du då hade hänt om Ka´bah hade varit annorlunda?