Just honom man inte ska prata med

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 363

1755 – Jag hörde hur en man sade till Ahmad:

En Qadarî vill tvinga mig att säga att otukt och stöld är förutbestämda.” Han svarade: ”Gott och ont är från Allâh.”

1756 – Jag hörde hur Ahmad blev frågad om man ska debattera med en Qadarî. Han svarade:

Jag gillar inte det.”

Då frågeställaren sade att denne Qadarî inte lämnade honom ifred, svarade Ahmad:

Det är just sådana man inte ska prata med.”