Jurist i ett land som inte styr med islam

Fråga: Vad är domen för att arbeta som advokat i ett land som inte styr med Allâhs föreskrift och i stället implementerar människostiftade lagar?

Svar: Det är okej om han inte förtrycker någon och endast talar sanning och ger sin klient hans rättighet. Han behandlar ingen orättvist. Han ljuger inte. Han nöjer sig med att ge sin klient hans rättighet.