Judas var en djävul

Johannesevangeliet 6:66

http://www.bibeln.se/las/2k/joh

66Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. 67Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” 68Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.” 70Jesus sade: ”Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul.” 71Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.