Judarnas ن och Mu´attilahs ل

Fråga: Vad betyder Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord i ”an-Nûniyyah”:

Judarnas ن och Djahmiyyahs ل

är tillagda i tronens Herres tal?

Svar: Judarna blev befallda att säga:

حِطَّةٌ

”Befria oss från bördan av vår synd!”1

Istället lade de tillن och sade:

حنطة

Vete.”

De lade dit ن som inte hade uppenbarats av Allâh i Tora.

Ashâ´irah och deras anhängare tolkar resningen (الإستواء) som erövring (الإستيلاء). Det är deras ل. Det ska vara اسْتَوَى och inte اسْتَوَلى.

12:58