Jubla, Makkah

Publicerad: 21.02.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 129

Det sextonde beviset är Jesajas ord om Makkah:

”1 Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger HERREN.”1

Med ”den som har man” menas det Jerusalem medan den ”ofruktsamma” är Makkah. Makkah födde ingen profet innan profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är omöjligt att Jerusalem är den ”ofruktsamma” då staden är profeternas stad och uppenbarelsens plats. Staden har fött många profeter.

1Jesaja 54:1