Ju större rädsla för Allâh desto större trygghet från Allâh

al-Bukhârî sade:

36 – Kapitel: Den troendes rädsla för att hans handlingar skall gå om intet utan att han känner av det

Det vill säga att han inte känner av att handlingarna går om intet. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”Troende! Dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, som ni gör sinsemellan; annars kan det [goda] ni gör gå om intet utan att ni förstår [vad som sker]!”1

När den här versen uppenbarades hade Thâbit bin Qays bin Shimmâs (radhiya Allâhu ´anh) en hög röst. Till följd därav stängde han in sig i hemmet och grät. Han klarade inte av att gå ut bland människorna. Han var rädd för att hans handlingar skulle gå om intet utan att märka det eftersom han hade en hög röst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade efter honom. De berättade för honom att alltsedan den versen uppenbarades har han suttit hemma och gråtit utav rädsla för att hans handlingar skall gå om intet utan att han visste om det. Då skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en budbärare till honom med budskapet:

”Han kommer att leva berömvärt, dö i egenskapen av en martyr och inträda paradiset.”2

Titta på frukterna av rädslan! Likaså är paradiset resultatet av ärligheten som Ka´b bin Mâlik och hans två vänner hade. Ju ärligare en person är mot Allâh desto högre lyfter Allâh upp honom. Ju räddare en person är för Allâh desto mer tryggar Allâh honom. Vi ber Allâh trygga oss och er mot Hans straff.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav tre glada budskap till den här mannen. Han skulle leva berömvärt, dö i egenskapen av en martyr och inträda paradiset. Han fick alla tre. Han levde berömvärt, stupade i Yamâmah i egenskapen av en martyr och utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftelse bekräftar vi att han skall inträda paradiset.

149:2

2Ibn Hibbân (7167) och al-Hâkim (3/260) som sade: ”Den är utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor utan att ha rapporterat den.”