Ju mer man memorerar av Qur’ânen desto högre upp i paradiset kommer man

2240 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att sägas till Qur’ân-läsaren: ”Läs, klättra och läs lugnt och jämnt som du brukade göra i det första livet. Din destination är där du läser den sista versen.”1

Qur’ân-läsaren i hadîthen är personen som har memorerat Qur’ânen utantill. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt dem ledas av den mest påläste på Allâhs skrift…”

Det vill säga av den som har memorerat mest av den. Variationen i paradiset kommer alltså att bero på minnet i det här livet och inte på den myckna läsningen, vilket vissa har fått för sig. Det är en uppenbar dygd för den som memorerar Qur’ânen förutsatt att den memoreras för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak och inte för världsliga ändamål. Annars har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) även sagt:

”De flesta hycklarna i mitt samfund är dess lärda.”

1Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som autentiserade den.