Ju mer kunskap om Allâh desto starkare kärlek för Allâh

al-Bukhârî sade:

20 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: ´Abdah underrättade oss, från Hishâm, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem befallde han dem endast de handlingar som de klarade av.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vi är inte som du. Allâh har förlåtit dina tidigare och senare synder.” Han blev arg så att det syntes på hans ansikte. Sedan sade han: ”Jag är den mest gudfruktige och kunnigaste om Allâh bland er.”

Detta råder det inga tvivel om. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är tvivelsutan den kunnigaste av oss om Allâh. Om han är den kunnigaste av oss om Allâh har han även den starkaste tron på Allâh. Ty ju mer kunskap man har om Allâh desto starkare tro har man på Allâh.

Kunskapen i det här sammanhanget är kunskapen som är byggd på högaktning och respekt. Den här kunskapen skall inte vara i form av diagnosticering och detaljering, vilket vissa studenter kan falla i. När de råkar på Allâhs egenskaper börjar de avmontera dem som om de skär upp ett lik. Vi ber Allâh om sundhet. Det stärker inte ens tro. Om du skulle rannsaka deras tro hade du rentav sett att gummorna har en starkare tro och större respekt till Allâh än dessa människor.

Alltså är den här kunskapen baserad på kärlek, högaktning, respekt och rädsla för Allâh (´azza wa djall) och respekt för Hans rättigheter. Den kunskapen får tron att stegra. Ju mer du lär känna Allâh (´azza wa djall) och betydelsen av Hans egenskaper desto starkare kärlek får du till Honom. Om du funderar över alla gåvor och favörer Han (subhânahu wa ta´âlâ) förser skapelsen med stiger din kärlek till Honom (´azza wa djall). Om du funderar över Konungens egenskaper och väldighet stiger din rädsla för Honom. Se därför till att både bäva och hoppas på din väg till Allâh.