Ju mer kunskap desto mer kritik

Fråga: Det finns ett uttryck som är utspritt bland studenterna och lyder på följande sätt:

”Ju mer kunskap man har desto mindre fördömer man.”

Stämmer det?

Svar: Det är fel. Ju kunnigare han är desto mer fördömer han. Kunskapen får honom att fördöma det onda och påbjuda det goda än mer. Kunskap medför endast godhet. Deras ord betyder att kunskapen medför ondska i form av att uteblivet fördömande. Det är falskt.