Ju mer du frågar Allâh desto mer älskar Han dig

Åkallan är en dyrkan som bevisar att slaven behöver Allâh och är underordnad Honom. Ju mer slaven ber och ju längre han ber och ju mer han upprepar sina böner och ju mer varierande han ber, desto mer syns hans dyrkan och behov av och underkastelse inför Allâh. På så sätt kommer han närmare sin Herre. På så sätt får han en större belöning.

Skapelsen är rena motsatsen. Ju mer du ber skapelsen om något och ju mer du upprepar ditt behov för skapelsen, desto mer får du skapelsen att vända dig ryggen, tycka att du är besvärlig och se ned på dig. Ju mindre du ber skapelsen om något desto mer ser den upp till dig och desto mer tycker den om det. Men ju mer du ber till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) desto närmare kommer du Honom och desto mer älskar Han dig. Ju ihärdigare du ber om något desto mer älskar Han dig. Och den som inte ber Honom om något blir Han arg på:

Allâh blir arg om du inte frågar Honom

och människan blir arg om du frågar henne