Ju högre upp något är desto närmare är det Allâh

Därefter poängterade opponenten sin teori om att Allâh är överallt med en jämförelse som vilseledde honom långt bort. Han sade:

”Förstår du inte att man inte säger att personen som har bestigit ett berg är närmare Allâh (ta´âlâ) för det?”

Vem har berättat för dig att bergstoppen inte är närmare Allâh (ta´âlâ) än vad bergsfoten är? Den som tror på att Allâh är ovanför Sin tron och ovanför Sina himlar vet med all övertygelse att bergstoppen är närmare Allâh än vad bergsfoten är och att den sjunde himlen är närmare Allâh än vad den sjätte himlen är, att den sjätte himlen är närmare Allâh än vad en femte himlen är och så vidare ned till jorden.

128 – Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî berättade att Ibn-ul-Mubârak sade:

”Toppen av minareten är närmare Allâh än vad dess grund är.”

Ibn-ul-Mubârak hade rätt. Ju högre upp något är desto närmare är det Allâh. Allâhs närhet till skapelserna är densamma, ingen är långt borta från Honom. Det finns dock skapelser som är närmare Honom än vad andra är, vilket jag har förklarat nyligen när jag tog upp himlen och jorden. Änglarna som bär på tronen är närmare Allâh än vad resten av änglarna i himlarna är. Tronen är närmare Honom än vad den sjunde himlen är. Allâhs närhet till allt det omnämnda är logisk och rimlig för alla frånsett dem som inte tror på att det finns en Gud ovanför tronen. Allâh kallade änglarna för ”nära” och sade:

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ*

”De som är i din Herres närhet finner det inte vara under sin värdighet att tjäna Honom. De lovprisar Honom och faller ned på sina ansikten [i tillbedjan].”1

Om Allâh hade varit här på jorden, vilket Djahmiyyah säger, så hade Allâhs ord:

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

”De som är i din Herres närhet…”

saknat betydelse. Enligt dem är ju alla skapelser hos Allâh och med Allâh; troende och otrogna, lydiga och olydiga. De flesta på jorden dyrkar inte Honom. Om Allâh hade varit överallt och med allihopa skulle versen varit betydelselös. Vad är då så speciellt med änglarna? Enligt Djahmiyyah är ju alla skapelser liksom änglarna i versen.

17:206