Ju fler förklaringar till en bok desto bättre är det

Fråga: Det finns lärda som fördömer många förklaringar till en och samma bok av den anledningen att andra böcker som är i behov av förklaring försummas. Stämmer det?

Svar: De är okunniga. De har ingen kunskap om böckernas värde. Böckerna varierar. De är inte på samma nivå. Vissa är djupare. Somliga är mer ingående inom principerna. Böcker varierar. Ju fler förklaringar desto bättre och nyttigare är det. Ju mer kunskap desto bättre är det. Det är möjligt att personen har något emot ”Kitâb-ut-Tawhîd” och avundas de många förklaringarna som den har.