Jorden jämförs inte med stjärnan

Fråga: Ni fördömer oss för at-Turâbî, at-Tilmisânî, al-Ghazâlî och al-Qaradhâwî och gör Tabdî´ på dem, fördömer dem, baktalar dem och låter bli att nämna deras goda sidor. Samtidigt finns det imamer som Ibn Hadjar och an-Nawawî som föll i innovationer. Ni berömmer dock de tidigare och förtalar de senare.

Svar: Den som gör den här jämförelsen bevisar hur okunnig han är. Hur kan Hâfidh Ibn Hadjar och an-Nawawî jämföras med individer som at-Turâbî, al-Ghazâlî och al-Qaradhâwî. Hur kan jorden jämföras med stjärnan? Hur kan dyngan jämföras med kamelen?

De förstnämnda älskade Sunnah. De förklarade den. De klargjorde den. Felen som de föll i är få i förhållande till vad de förklarade av islam. De lärda har alltid dragit nytta av deras ord. De har förstått Qur’ânen och Sunnah utmed deras förklaringar. De var verkligen lärda.

Vad beträffar dessa idag som at-Turâbî, al-Ghazâlî, al-Qaradhâwî och at-Tilmisânî, så hör de till de största som har lockat människorna från Sunnah. Tillstånden varierar alltså mellan en person som gör fel i ett ämne, i en gren eller i en eller två trosrelaterade frågor och en person som avviker från själva grunden. De sistnämnda bryr sig inte om Tawhîd som sig bör. De lägger ingen vikt vid det. Faktum är att Ahl-ut-Tawhîd har besvärats av dem oerhört mycket, vilket är uppenbart.

at-Turâbîs tillstånd är känt. Han anser att man måste reformera islams och Fiqhs grunder. Han säger att Fiqhs grunder är endast de lärdas termer till hur Qur’ânen och Sunnah skall förstås och som vi inte behöver följa. Han säger att vi idag behöver nya grunder till Fiqh så att vi kan förstå Qur’ânen och Sunnah på ett sätt som lämpar sig efter dagens läge.

al-Ghazâlî förkastar Sunnah om den inte stämmer överens med hans intellekt och förståelse. al-Qaradhâwî har samma metodik. Han färdas på samma väg ändock han inte visar det lika tydligt som al-Ghazâlî.

at-Tilmisânî vet inte vad Tawhîd-ul-´Ibâdah är för något. Han vet inte vad Sunnah är för något. Han blandar ihop allt det på det värsta sättet.

Dessa fyra och deras jämlikar kommer från en och samma skola: al-Ikhwân al-Muslimûns skola. Skolan har kända principer och metodiker. Därför är det inte konstigt att den kommer att producera människor som dessa här och att de lever idag med tanke på att de har uppfostrats av den skolan.

Till följd därav är det obligatoriskt att avvisa dem och deras principer. Ty de vilseleder ungdomarna i kallets namn. Ungdomarna ser upp till dem för att de anser att de kallar till islam.

Angående Hâfidh Ibn Hadjar och an-Nawawî, så har vi aldrig hört någon försvara deras trosrelaterade fel för att just de har fallit i dem. Deras fel gjordes på deras tid medan människorna fortsatte gagnas av deras djupa kunskaper och upplysta förståelse. Vad beträffar de andra, så skall de inte jämföras. Det är inte tillåtet att jämföra dem och betrakta dem jämlika. Jorden skall inte jämföras med stjärnan.