Jordbruket i paradiset

publicerad
03.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 143-144

Allâh (ta´âlâ) sade:

“De skall betjänas med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är en fröjd för ögat.”1

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt en dag och talade medan en beduin var med honom:

“En man från paradisets folk kommer att be sin Herre (´azza wa djall) om att få odla. Då säger Han till honom: “Har du inte redan allt du vill ha?” Då säger han: “Jo, men jag vill odla.” Han kommer att få göra det och han kommer att göra det snabbt. Han kommer att så och växternas kanter kommer att bli som berg i höjd, antal och samling. Då säger Allâh (ta´âlâ): “Människa! Inget kan få dig att bli mätt!” Beduinen sade: “Allâhs sändebud! Du finner ingen annan än de från Quraysh eller Ansâr göra detta. De är jordbrukare, inte vi.” Då började Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skratta.”

Rapporterad av al-Bukhârî2 som berör kapitlet i vilket Allâh talar med paradisets folk. Hadîthen bevisar att det kommer att finnas odling i paradiset. Den bästa jorden är den med skog och odlingar.

Om det sägs varför han ber sin Herre om att få odla då han inte är i behov av det, svarar man med att säga att han förmodligen vill göra det själv med sina egna händer även om han inte är i behov av det. För övrigt känner jag inte till någon annan hadîth som berör odlingarna i paradiset – och Allâh vet bättre.

´Ikrimah sade:

“Under tiden som en man är i paradiset, tänker han för sig själv: “Om Allâh ändå lät mig odla.” Ingen annan än änglarna vid hans dörr kommer att känna till det. De kommer att säga: ”Fred med dig. Din Herre säger till dig: “Du ville ha något och Jag har fått reda på det.” Allâh har skickat med oss frö och sagt: “Så!” Växterna kommer att växa och bli stora som berg. Då säger Herren till honom ovanför Sin tron: “Ät, människa! Människan blir sannerligen aldrig mätt!”

Och Allâh vet bättre.

1 43:71

2 7519