Jord från Makkah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 187

912 – Jag hörde Ahmad bli frågad om jord från stenkomplexet (الحجر) får tas ut ur Makkah. Han svarade:

”Nej.”

913 – Jag hörde Ahmad säga:

”Inget ska hämtas från Makkah.”

915 – Ahmad sade:

”Parfym är mildare. Zamzam-vattnet är harmlöst.”

916 – Ahmad blev frågad om man får hämta Salvadora persica1 från Makkah. Hans svar var:

“Det växer utanför.”