Johannes omskärelse

Lukasevangeliet 1:57

http://www.bibeln.se/las/2k/luk

https://www.bible.com/bible/1223/LUK.1.SFB15

57Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. 58Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. 59På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. 60Men då sade hans mor: ”Nej, han skall heta Johannes.” 61De sade till henne: ”Det finns ingen i din släkt som bär det namnet.” 62Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. 63Han bad om en skrivtavla och skrev: ”Johannes är hans namn”, och alla förvånade sig.