Jobb och besök på ´Îd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Många vakna människor håller med om att det är innovation att besöka gravar på ´Îd. Samtidigt vet vi att gravbesök är i princip föreskrivna. Det räcker att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”[1]

Därtill säger jag att det också är innovativt att levande besöker varandra på ´Îd. Varför det? Jag behöver inte förklara mig, det räcker att handlingen går emot Sunnah. Numera anser jag det vara innovativt att levande besöker varandra på ´Îd.

Jobbar folk på ´Îd-dagen? Nej, det gör de inte. Jobbar folk på fredagen? Knappt någon. Varför jobbar de inte? För att det är högtid. Ingetdera har Allâh sänt ned något bevis för.

[1] Muslim (977) och at-Tirmidhî (1054).