Jobb eller studier?

Fråga: Kan man kombinera det jordiska livet med studier? Vad råder ni?

Svar: Ja, det går att kombinera bådadera om ingen kan sörja för dig i ditt land. Du kan ju arbeta en dag och studera en annan dag. Studier, käre broder, är inte begränsade vid skolgång. Studier går ut på att söka kunskap som Allâh avvärjer okunnigheten från dig med. Med den vet du vad Allâh har ålagt dig och förbjudit dig. Det är kunskap. Kunskap är inte att studera för att få en anställning eller en officiell examination. Det går att ta examen och inte kunna något, vilket vissa av våra vänner påpekade. Folk som studerade för att få 210 SRA. Det var studiebidraget förr. De tog sin examen tomhänta. De fick bara med sig sina kläder och sin huvudbonad. Han hade rätt, dessa människor är tomma. Han har klarat proven, men allt som han har studerat under årets lopp är bortglömt. Allt som han har läst är bortglömt när han tar sin examen och eventuellt får sin anställning.

Kunskap är att du lär dig i moskéerna och de privata och särskilda studiecirklarna vad Allâh har ålagt dig. Poängen ligger i att du lär dig. Grunden till det finns i ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Jag hade en granne från Ansâr hos Banû Umayyah bin Zayd i utkanten av Madînah. Vi brukade turas om varannan dag om att gå till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om det var min tur berättade jag för honom om vad som hade sagts den dagen. Om det var hans tur gjorde han likadant.”

Om det är så, tillkommer Allâh lov och pris. Det kan gå dagar, veckor eller till och med flera månader utan att du får tid till studierna. Du arbetar bara. Det är okej. Dessa anställningar kom först till för cirka hundra år sen. Salaf brukade studera och arbeta. Har detta väldiga islamiska bibliotek blivit till av anställda? Nej. De arbetade med fiske, oljor, saffran, mässing, koppar och snickeri. Många lärda i islam fick sina smeknamn efter arbeten och yrken. Därför finns det ett kapitel i Hadîthkunskapen som handlar om associationer med yrken och arbeten. Våra lärda var arbetare. Ni hörde nyligen hur profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare hade arbeten och fält. ´Â’ishah sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var sina egna arbetsmän. De hade arbeten och det sades till dem: ”Om ni kunde bada?”

Det vill säga på fredagen så att ni inte luktar. Alltså är det möjligt och lov och pris tillkommer Allâh.