Jesus verop över galileiska städer

Matteusevangeliet 11:20

http://www.bibeln.se/las/2k/matt

https://www.bible.com/bible/1223/MAT.11.SFB15

20Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: 21”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. 22Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. 23Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. 24Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig.”