Jesus piska

Johannesevangeliet 2:13

http://www.bibeln.se/las/2k/joh

13Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, 16och till dem som sålde duvor sade han: ”Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.” 17Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig.