Jesaja profeterade rätt

Matteusevangeliet 15:1

http://www.bibeln.se/las/2k/matt

https://www.bible.com/bible/1223/MAT.15.SFB15

1Sedan kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: 2”Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter.” 3Han svarade: ”Varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? 4Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. 5Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor: Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, 6då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. 7Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade: 8Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.