Jerusalems öde hus

Publicerad: 22.01.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 148-149

Det trettiotredje beviset är i Matteusevangeliet:

”34 Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Amen säger jag er: Allt detta skall komma över det här släktet. 37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”1

Messias underrättade dem att de onekligen skulle ställas till svars och att deras hem skulle bli tomt på dem. De skulle bli av med huset och inte se det förrän den välsignade – nämligen Muhammad – kom i Allâhs namn efter honom och hämnades de troendes blod. Detta påminner om hans liknande ord i ett annat sammanhang:

”7Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.”2

Hjälparen och den välsignade som kom efter Messias var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket redan har fastställts.

1Matteusevangeliet 23:34-39

2Johannesevangeliet 16:7