Jeremias bön mot hedningar

Jeremia 10:23

23Jag vet, Herre, att människan

inte bestämmer över sin väg,

att vandraren själv inte styr sina steg.

24Tukta oss, Herre, men med rättvisa,

inte i vredesmod, så att du förgör oss.

25Töm din vrede över de andra folken1,

de som inte känner dig,

över de stammar

som inte åkallar dig,

ty de har slukat Jakob och förintat honom,

lagt hela landet öde.

1I Bibeln 1917:

”Utgjut din förtörnelse över hedningarna.” https://www.bible.com/bible/166/JER.10.SVEN