Jäst juice

1659 – Jag hörde Ahmad bli frågad om juice. Han sade:

Den får drickas tre dagar så länge den inte börjat jäsa. Om tre dagar har gått och den har börjat jäsa, låter han bli att dricka den. Detsamma gäller om den börjar jäsa inom tre dagar.”