Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började be igen backade jag. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bett klart sade han till mig: ”Varför backade du när jag ställde dig jämsides med mig?” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Tillkommer det någon att be jämsides med dig när du är Allâhs begåvade sändebud?” Han blev förtjust i mina ord och bad Allâh utöka min kunskap och förståelse.”

Rapporterad av al-Hâkim (3/534) och Ahmad (1/330) som står för formuleringen. al-Hâkim sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med, vilket är korrekt.

Hadîthen består av en viktig kuriosa som kan lysa med sin frånvaro i andra Fiqh-böcker (faktum är att vissa består av ett opponerande budskap); för personen som ber med imamen är det Sunnah att stå till höger om och jämsides med honom. Han ska vare sig stå framför honom eller bakom honom. Detta är i motsats till vad vissa rättsskolor säger om att den ledde ska stå bakom imamen så att hans tår är jämsides med imamens hälar eller dylikt. Som du kan se går handlingen emot den autentiska hadîthen som efterlevdes av vissa Salaf. Nâfi´ sade:

En gång när jag var ensam och skulle be med ´Abdullâh bin ´Umar ställde jag mig bakom honom. Då visade han med sin hand att jag skulle ställa mig jämsides med honom.”1

´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah sade:

En middag kom jag hem till ´Umar bin al-Khattâb som bad frivillig bön. Jag ställde mig bakom honom varvid han förde fram mig så att jag hamnade jämsides med och till höger om honom. När även Yarfa’ hade kommit backade jag så att vi stod på rad bakom honom.”2

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låg inför döden gick han in i moskén och satte sig jämsides med och till vänster om Abû Bakr as-Siddîq som ledde bönen3. Hadîthen är autentisk.

1al-Muwatta’ (1/154).

2al-Muwatta’ (1/169-170). dess berättarkedja är autentisk.

3Mukhtasar al-Bukhârî (366).