Jämning av rader obligatorisk

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/191-192)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

723 – Abûl-Walîd berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Qatâdah, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Jämna era rader. Jämning av rader hör till förrättning av bön.”1

Enligt hadithen är det obligatoriskt att jämna raderna, ty handlingen motiveras med förrättning av bön. Faktum är att an-Nu´mân bin Bashîr berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hotade den som inte jämnade raderna och sade:

Antingen rätar ni till raderna eller också skiljer Allâh på era ansikten.”2

Det är korrekt. Men är bönen ogiltig om raderna är ojämna? Jämning av rader är obligatorisk sett till samlingen och inte sett till själva bönen. Vissa människor säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh tittar inte på den sneda raden.”

Den sägelsen är grundlös och återberättas inte från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (433).

2Muslim (436).