Jämförelsen mellan al-Albânî och at-Tahhân

Fråga: Hur råder ni den som jämför al-Albânî med ´Abdur-Rahîm at-Tahhân och säger att at-Tahhân är en Muhaddith?

Svar: at-Tahhân är en mytoman. al-Albânî är en Muhaddith. at-Tahhân tillhör Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’. al-Albânî är verkligen en imam i Sunnah och en Muhaddith. Den andre är ingen Muhaddith. Han är bara från Ahl-ul-Bid´a om han så skulle påstå vara en Muhaddith.

De kan inte jämföras. Det är inte alls tillåtet att jämföra dem båda utan hänsyn om det handlar om trosläran, kunskapen, metodiken, karaktärerna eller något annat.