Jämför ISIS med Wahhâbiyyah

Fråga: Vissa författare säger att ISIS är en planta från Wahhâbiyyah. Vi hoppas på en avvisning av det.

Svar: Låt dem klargöra hur de är en planta från Wahhâbiyyah. Låt dem klargöra det. Låt dem klargöra ISIS grund, vilka ISIS är och vilken metodik de har. Låt dem sedan jämföra det med Wahhâbiyyahs kall för att se om det finns likheter eller olikheter mellan dem. Fråga honom först om ISIS metodik och sedan om Wahhâbiyyahs metodik. Därefter får han jämföra dem.