Jakten på ungdomen via sagoberättaren

Fråga: Hur råder ni de många ungdomarna som lägger vikt vid att dela ut kassettband av sagoberättare och tillrättavisare och försummar att dela ut kunskapsbaserade kassettband?

Svar: De som lägger vikt vid dessa kassettband, det vill säga tillrättavisarnas kassettband som jag anser utgör broar till Ahl-ul-Bid´a och sekter… Ahl-ul-Bid´a och sekterna reser broar med hjälp av dessa. De jagar ungdomarna med hjälp av dem. De börjar med tillrättavisningar, gråt och vördnad. De framstår så framför ungdomarna. När ungdomarna känner sig bekväma och lugna med dem, ger de dem tvivel och skickar dem till dem som gav dem uppdraget att jaga ungdomar. Därför ser hur du dessa tillrättavisare har starka band med vilsna sekter eller förstörda grupper. Du finner knappt någon Salafî bland dem. De har inga band med Salafiyyûn. De smädar och gäckar Salafiyyûn och varnar för deras väg. De säger att de är för hårda. De anklagar dem för oförskämdheter och så vidare. De underlättar för människorna att hamna under Ahl-ul-Bid´a.

Jag råder Salafî-ungdomen och andra att bry sig om sann kunskap och Salafs sanna metodik. Om de vill ha tillrättavisningar, finns de i Allâhs bok. Om de vill ha kunskap, finns den i Allâhs bok och i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Precis som ni hörde i al-´Irbâdhs hadîth, brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillrättavisa så att hjärtan bävade och ögonen fylldes av tårar. Det kunde hända att de grät högt. Den som läser i Riyâdh-us-Sâlihin finner  att det finns tillräckligt nog i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah för att man inte skall behöva lyssna på dessa människor och deras tillrättavisningar som är blandade med innovationer, myter och svaga och påhittade hadîther. Dessa tillrättavisare är trots allt inte lärda.

Salaf brukade se ned på dessa sagoberättare, varna för dem och erfara deras lögn. Tyvärr är det så.

I vilket fall som helst är Salafs metodik klar och tydlig. Om ungdomarna vill ha tillrättavisning och lärdom, finns det tillräckligt med tillrättavisningar och lärdomar i Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Abû Hâtim blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibîs böcker. Han var kunnigare, frommare och mer avhållsam än dessa tillrättavisare. Han var längre bort från innovationerna än dessa. Det fanns lite  Tasawwuf i hans böcker som dessas tillrättavisningar alltid består av. De frågade Abû Zur´ah, den väldige och store imamen av Sunnah, om al-Hâriths böcker. Han svarade:

”Lämna dem. De består av villfarelse och innovationer.”

Då sade de:

”Däri finns lärdomar.”

Då svarade han:

”Den som inte drar lärdom ur Allâhs bok kommer aldrig dra någon lärdom ur dem heller.”

Bröder! Detta är Salafs metodik! De varnade för Ahl-ul-Bid´as böcker och att man tittar i dem. De varnade för skolastik eftersom den består av innovationer och villfarelser. Håll er till Allâhs bok,  sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs metodik. Jag svär vid Allâh att de som tenderar till dessa kommer att gå vilse. Den lycklige är den som lär sig av andras fel. Dra lärdom av ungdomarna som avvek från Salafs metodik. De slutade med att de föll i osunda tolkningar och falsk propaganda till dess att de blev Ahl-us-Sunnahs värsta fiender.