Jakten på kryphål

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/149-150)

När vissa män skiljer sig från sina hustrur tredje gången gillt, ber de om utslag och säger att första gången de skiljde sig var för tio år sen under hennes månadsperiod. De vill ogiltigförklara den första skilsmässan för att kunna ta tillbaka sina hustrur. Frågar de först nu efter tio år? Tänk om hon hade gift om sig efter den första skilsmässan; skulle du kunna säga till hennes make tio år efteråt: Hon är fortfarande min fru? Självklart inte. Men i jakt på kryphål säger han nu att första gången de skiljde sig var för tio år sen under hennes månadsperiod. Eller att andra gången han skilde sig från henne var under hennes rena period vari han lägrat henne. Eller att tredje gången skedde under ett raseriutbrott. Helt klart är detta ett spel med Allâhs domar. Människan är skyldig att frukta Allâh och sluta överträda Hans gränser och leta efter kryphål.