Jakten på det svunna kalifatet

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

at-Tâ’ifah an-Nâdjiyah al-Mansûrah, sid. 41-43

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall inleddes med monoteism, vilket också var typiskt för alla andra sändebud. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma: ”Dyrka Allâh och håll er borta från överskridning!”1

En ledare till ett av dagens kall fastslog att han och hans anhängare ska kalla till det svunna kalifatet. Hans anhängare lydde honom i det och visade att de är fromma och dyrkande – i själva verket var de Surûriyyûn. Innerst inne dolde de sin agenda att störta dagens länder så att kalifatet kunde återvända som förr i världen.

Dessa människor har trotsat Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då de befallde att kallet ska inledas med monoteism medan dessa lyder en sekterisk individ som kallar till kalifatets återkomst. Allâh befallde att kallet ska vara religiöst medan deras ledare gör det till politiskt. Allâh befallde att kallet ska vara öppet medan deras ledare gör det hemligt. Allâh säger att större avguderi annullerar handlingar som leder till evigt straff i helvetet medan deras ledare bekämpar enkom synder och tiger om större avguderi. Allâh befaller lydnad till makthavarna och förbjuder revolt mot dem medan den sekteriske ledaren uppmanar till revolt mot makthavarna och till regeringsskifte. Så trotsas Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan sekteriska ledare åtlyds blint.

116:36