Jakten på den väldiga skatten

Bröder, var försiktiga! Lägg ned vikt vid detta kalls böcker som Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker och böcker som är skrivna av hans söner, sonsöner, studenter och dem som följde hans metodik. Dessförinnan skall ni läsa Qur’ânen och Sunnah. Läs Imâm Ahmad bin Hanbals böcker inom trosläran. Läs hans son ´Abdullâhs böcker. Läs avvisningar av Djahmiyyah och Mu´tazilah. Låt dem inte säga till er att Djahmiyyah har slutat existera. Detta angrepp [mot Saudiarabien] består just av tankesätt från Djahmiyyah, Mu´tazilah, Khawâridj och Râfidhah. Det har med sig alla innovationer som de sätter i sina böcker och klär dem i islamsk klädsel.

Studera dessa böcker, bröder! Studera alla Sunnahböcker, Ahmad bin Hanbals ”al-Musnad” och böckerna som jag nämnde. Studera al-Bukhârîs ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” och förordet till al-Baghawîs ”Sharh-us-Sunnah”. Studera kapitlet ”al-Îmân” i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Däri avvisas Murdji’ah och däri fastställs Salafs troslära. Läs kapitlet ”at-Tawhîd” i samma bok. Däri avvisas samtliga Mu´attilah däribland Djahmiyyah. Läs kapitlet ”al-I´tisâm” i samma bok. Däri avvisas alla Ahl-ul-Ahwâ’ och människor med avvikande åsikter. Läs kapitlet ”as-Sunnah” i Abû Dâwûds ”as-Sunan”. Läs Ibn Mâdjahs förord till hans ”as-Sunan”.

Detta är Allâhs sanna religion och de sanna troslärorna som nöjer vår Herre och som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppfostrade oss med. Läs dem. Läs at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´”. Han talar väl när han bekräftar Allâhs egenskaper och avvisar Djahmiyyah och Mu´attilah. Läs al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah” och Ibn Battahs ”al-Ibânah al-Kubrâ” och ”al-Ibânah as-Sughrâ”.

Läs dessa böcker. Det finns berg av tankesätt och böcker som är till för att hindra er från denna väldiga skatt som sträcker sig från Imam Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall ända ned till Salafs böcker. Läs Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs och hans elev Ibn-ul-Qayyims böcker. Läs ´Abdul-Ghanî al-Maqdisîs böcker. Läs adh-Dhiyâ’ al-Maqdisîs böcker. Läs Da´wah-imamernas böcker som ni har här. Kunskapen och den sanna islam representeras i dessa böcker.

Apropå ideologiska böcker som har angripit detta land och lockat ungdomarna från denna väldiga skatt, så är det obligatoriskt att hålla sig borta från dem. Låt oss fylla oss med Salafs metodik, troslära, förståelse, kunskap och vetskap om Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâls konspirationer. Läs deras böcker utan att ta till er. Läs dem för att kritisera dem och förklara den fara och falskhet som de innehåller.