Jakt på terrorister är en bättre typ av kamp

Fråga: Anses det som säkerhetsstyrkorna gör när de jagar terroristerna och den vilsna gruppen vara kamp för Allâhs sak?

Svar: Det råder det inga tvivel om att det hör till den bättre typen av kamp för Allâhs sak. Handlingen bidrar med att man skyddar muslimerna mot ondska, krossar falskheten och säkrar muslimernas liv, egendomar och heder. Det råder inga tvivel om att det hör till kamp för Allâhs sak.