Jakt med moderna skjutvapen

Det finns lerkulor lika stora som hasselnötter. När de har stelnat används de som skott. Det djur som dödas av det skottet är inte tillåtet att förtäras. Ty kulan varken skär eller sårar. Den dödar endast på grund av själva kollisionen.

Angående dagens kulor som skjuts med pistoler och gevär, så är bytet tillåtet att förtäras eftersom kulan tränger igenom det mer än vad pil och spjut gör. Se Siddîq Hasan Khâns ”ar-Rawdhah an-Nadiyyah” (2/187).