Jakobs hustrur och slavinnor

Första Moseboken 30:1

1När Rakel fann att hon inte födde barn åt Jakob blev hon avundsjuk på sin syster och sade till Jakob: ”Ge mig barn, annars vill jag dö!” 2Då blev Jakob ond på Rakel och sade: ”Jag är väl inte Gud! Det är han som vägrar dig att få barn.” 3Rakel sade: ”Jag har ju min slavflicka Bilha. Gå till henne, så får hon föda i mitt ställe, och jag får barn genom henne.” 4Så gav hon honom sin slavflicka Bilha, och Jakob låg med henne. 5Bilha blev havande och födde en son åt Jakob. 6Då sade Rakel: ”Gud har skaffat mig rätt, han har hört min bön och gett mig en son.” Därför gav hon honom namnet Dan. 7Rakels slavflicka Bilha blev åter havande och födde sin andre son åt Jakob. 8Då sade Rakel: ”Jag har utkämpat en hård kamp med min syster, och jag har segrat.” Och hon gav honom namnet Naftali.

9När Lea fann att hon inte fick fler barn gav hon sin slavflicka Silpa åt Jakob. 10Leas slavflicka Silpa födde en son åt Jakob. 11Då sade Lea: ”Vilken fröjd!” och hon gav honom namnet Gad. 12När Leas slavflicka Silpa födde sin andre son åt Jakob 13sade Lea: ”Vilken lycka! Ja, kvinnorna skall prisa mig lycklig.” Och hon gav honom namnet Asher.

14En gång under veteskörden när Ruben var ute på fälten fann han kärleksäpplen och tog dem med sig hem till sin mor Lea. Då sade Rakel till Lea: ”Ge mig några av din sons kärleksäpplen.” 15Hon svarade: ”Är det inte nog att du har tagit min man ifrån mig, skall du nu ta min sons kärleksäpplen också?” Men Rakel sade: ”Han får ligga hos dig i natt, om jag får din sons kärleksäpplen.” 16På kvällen när Jakob kom hem från fälten gick Lea emot honom och sade: ”Det är till mig du skall komma, jag har betalat för dig med min sons kärleksäpplen.” Så låg han med henne den natten. 17Och Gud bönhörde Lea: hon blev havande och födde sin femte son åt Jakob. 18Då sade Lea: ”Gud har belönat mig för att jag gav min slavflicka åt min man.” Och hon gav honom namnet Isaskar. 19Lea blev åter havande och födde sin sjätte son åt Jakob. 20Då sade Lea: ”Jag har fått en god skänk av Gud. Nu kommer min man att ära mig, när jag har fött honom sex söner.” Och hon gav honom namnet Sebulon. 21Därefter födde hon en dotter, som hon gav namnet Dina.