Jaget enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Allâh är jaget, menar al-Djîlî. al-Djîlî (d. 826) sade:

”Jaget kan delas upp i fem typer: Det levande jaget, det befallande jaget, det inspirerade jaget, det beskyllande jaget och det lugna jaget. Alla är de namn för själen. Jaget är i själva verket inget annat än själen och själen är i själva verket inget annat än Sanningen.”1

1al-Insân al-Kâmil (2/47).