Jaga inte iväg kvinnorna med hårdhet

 ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

Ahl-us-Sunnah skall inte vara skälet till att kvinnorna inte vill gifta sig med män från Ahl-us-Sunnah. Det finns hundratals kvinnor som vill gifta sig med Ahl-us-Sunnah. Därför skall inte bröderna skrämma iväg dem. Uppmuntra och skräm inte iväg. Underlätta och försvåra inte. Du skall inte ge henne en örfil för minsta ordet som hon säger. Eller att du sparkar henne eller slår henne med käppen. Det är obligatoriskt att man kommer överens. Du måste lägga ned vikt vid att lära, uppfostra och instruera henne och förklara för henne hennes fel och att hon söker Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) hjälp och därefter rättfärdiga kvinnors hjälp som skall lära henne och förklara för henne hennes fel. Bröder! Jag varnar er för att skrämma iväg kvinnorna med hårdhet så att de inte vill gifta sig med Ahl-us-Sunnah.