Jag vill studera islam medan föräldrarna vill något annat

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/1717

 

Fråga: Jag vill fördjupa mig inom religiösa studier medan föräldrarna vill att jag fortsätter med världsliga studier.

Svar: Lyd inte dem när det kommer till att lämna religiösa studier. Studera religiös kunskap. Den kommer att gagna dig i detta liv och i nästa. Därtill skall du övertyga dina föräldrar. Övertyga dem och diskutera med dem. Klargör för dem att muslimerna är ålagda att studera religiös kunskap och att man belönas för den i de båda liven. När de ser att du är bestämd och att du har övertalat dem, kommer de – om Allâh vill – att bli nöjda med dig. Bara ni kommer överens.