Jag vill studera, fadern vill att jag arbetar

Fråga: Jag vill söka kunskap, men jag är skuldsatt och min fader vill att jag arbetar. Vad råder ni mig? Skall jag låta bli att studera?

Svar: Gör bådadera. Arbeta och anskaffa dig det levebrödet som du och din fader är i behov av. Studera vid ett annat tillfälle ehuru det är en eller två månader om året. Det är också bra.