”Jag vill höra vad al-´Abbâd säger”

Fråga: Det finns en kallare hos oss i Holland som säger att Shaykh ´Ubayd al-Djâbirî, Shaykh Sâlih as-Suhaymî och Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî är endast studenter och inga lärda. När vi nämner Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalîs och andra Mashâyikhs ord säger han att han vill höra vad al-´Abbâd säger därför att han är kunnigare. Tillika säger han att man inte kan utesluta Djamâ´at-ut-Tablîgh ur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eftersom de lär ut Sharî´ah och detsamma gäller alla andra grupper…

Svar: Det den här mannen säger är en medveten människas ord. Han vill förstöra samtliga Salafiyyûn. Han vill inte att någon annan bortsett från en eller två personer blir kvar. Det kanske kommer en dag då han inte accepterar dem heller. Handlar frågan om vem du accepterar? Vem är du? Ditt tal är idioti.

Den som säger att ´Ubayd al-Djâbirî, Muhammad bin Hâdî och Sâlih as-Suhaymî inte är lärda – vad är det för snack?

Jo, de är lärda som undervisar vid det islamiska universitetet sedan en lång tid tillbaka. Vissa har varit där i tjugo år. Andra har varit där längre än så. Vem är du att du skall tala på det här viset?

Är du berättigad till kritik? Med den här kritiken bevisar du att du är medveten och att du är en idiot och att du inte är lärd. Dessa Mashâyikh är Ahl-us-Sunnahs Mashâyikh och det är obligatoriskt att ta kunskap från dem.

Beträffande att en person gör fel, så finns det ingen som undkommer fel. Om en person gör ett fel är det obligatoriskt för denne att erkänna felet. Om han därefter skulle avvisas vaknar han till och erkänner sitt fel.