Jag vet inte – den halva kunskapen

Om läraren blir frågad och inte kan svaret säger han att han inte vet. Det hör till kunskapen att säga att man inte vet. Vissa sade att frasen ”Jag vet inte” utgör halva kunskapen. Det sägs att läraren skall lära sina elever att säga att de inte vet just för att han själv säger det ofta. Muhammad bin ´Abdil-Hakam sade:

”Jag frågade ash-Shâfi´î om Mut´ah och huruvida man kan skiljas i ett sådant äktenskap, om man ärver i det, om försörjningen är obligatorisk däri och om det måste bevittnas. Han sade: ”Jag svär vid Allâh att jag inte vet.”

Håll fast vid din kunskap att man inte sjunker i status om man säger att man inte vet. De som ser ned på en sådan människa är vissa okunniga människor. Att säga det lyfter upp en i rank och bevisar väldigt mycket av ens position, starka religiositet, gudsfruktan, rena hjärta, fullkomliga kunskap och fina bekräftelse. Vi har rapporterat från vissa Salaf om dess betydelse.

Den ende som är för stolt för att säga att han inte vet är personen med den svaga religiositeten och knappa kunskapen. Han är rädd för att åhörarna skall tappa respekten för honom. Det bevisar hans okunnighet och tunna religiositet. Det finns risk för att hans fel sprids bland människorna så att han faller i det som han ville undvika och blir känd för det som han ville undkomma.