Jag och mina vänner från Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag har ett par vänner som opponerar sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Jag sitter med dem och ibland kallar jag dem till trosrelaterade lektioner då jag själv inte kan råda dem. Är det korrekt att jag sitter med dem och att jag kallar dem till trosrelaterade lektioner?

Svar: Om du umgås med dem som opponerar sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik för att råda dem och lära dem för att de kanske är okunniga, så är det en fin sak. Men om du umgås med dem utmed deras ondska och för att roa dig med dem och inte för att kalla dem, så är det inte tillåtet.