Jag och ´Abdul-Wahhâb al-Warrâq

Ya´qûb bin Ibrâhîm ad-Dawraqî sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh: ”Vem är tillsammans med dig om detta idag?” Det vill säga när det kommer till att ta avstånd och fördöma. Han svarade: ”´Abdul-Wahhâb1 är med mig.”

1Ibn Abî Ya´lâ sade:

”281 – ´Abdul-Wahhâb bin ´Abdil-Hakam bin Nâfi´ Abûl-Hasan al-Warrâq…

Muthannâ al-Anbârî sade:

”Ahmad sade: ”Vem klarar av det ´Abdul-Wahhâb klarar av?” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/89))